Els nostres valors

 • Personalització
 • Actualització
 • Anticipació
 • Compromís amb el client
 • Independència
+ SABER MÉS

Contacte

Barcelona: Tel. 932 657 461 Fax. 932 652 587

Vic: Tel. 938 863 044 Fax. 938 892 924

Granollers: Tel. 938 792 359 Fax. 938 600 850

Sant Celoni: Tel. 938 670 900 Fax. 938 674 448

+ SABER MÉS

Serveis

Assessorament fiscal i comptable

 • Assessorament fiscal i comptable
 • Confecció Declaracions Tributàries
 • Assistència en requeriments i inspeccions
 • Assessorament, confecció i liquidació de l'ISD
 • Confecció de Comptes Anuals
 • Legalització de Llibres Comptables
 • Liquidació Declaracions Tributàries
 • Externalització dels processos comptables i de control economicofinancer

Assessorament laboral

 • Assessorament laboral en l'àmbit de l'administració de la nòmina
 • Confecció de nòmines
 • Confecció dels documents de cotització
 • Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues
 • Confecció de declaracions de retencions
 • Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidesa, jubilació i altres prestacions del sistema de la Seguretat Social
 • Règims especials de la Seguretat Social (autònoms, servei domèstic)
 • Diligenciament de Llibres Laborals
 • Assistència a actes de Conciliació davant el SCI-CMAC

Assessorament jurídic i mercantil

 • Constitució de Societats i altres entitats jurídiques
 • Modificacions estatutàries i renovacions de càrrecs
 • Tramitació i inscripció de Documents en els Registres Mercantils i de la Propietat
 • Confecció i tramitació del Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Assessorament en protecció de dades
 • Legalització i actualització de Llibres Mercantils
 • Assessorament i liquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions
 • Dret de Contractació. Confecció i revisió

Gestió administrativa

 • Assessorament i tramitació de tot tipus d'actuacions davant les administracions públiques
 • Legalització d'activitats

Assessorament fiscal i financier

 • Estudi, diversificació i seguiment d'una cartera d'inversions
 • Estudi de projectes de finançament per a persones físiques i empreses
 • Informació sobre nous productes financers en el mercat