Els nostres valors

  • Personalització
  • Actualització
  • Anticipació
  • Compromís amb el client
  • Independència
+ SABER MÉS

Contacte

Barcelona: Tel. 932 657 461 Fax. 932 652 587

Vic: Tel. 938 863 044 Fax. 938 892 924

Granollers: Tel. 938 792 359 Fax. 938 600 850

Sant Celoni: Tel. 938 670 900 Fax. 938 674 448

+ SABER MÉS

Avís legal

L'usuari ha de conèixer les condicions d'ús d'aquest lloc web.
L'accés als seus continguts implica l'acceptació, sense cap reserva, de les condicions d'ús detallades a continuació. 

1. Limitació de responsabilitat
Els continguts i informació de les pàgines d'Internet d’Ortemesa, SA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no es vinculen a Ortemesa, SA ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Ortemesa, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet d’Ortemesa, SA. Tampoc assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. 
Les pàgines d'Internet d’Ortemesa, SA poden contenir enllaços a altres pàgines gestionades per terceres parts que, evidentment, Ortemesa, SA no pot controlar. Per tant, Ortemesa, SA no assumeix responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers ni respon pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar a l'usuari o a terceres parts.

2. Drets de Propietat Intel·lectual
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva d’Ortemesa, SA. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’Ortemesa, SA.

3. Política de Protecció de Dades

3.1. Protecció de Dades
La informació que rep Ortemesa, SA dels usuaris d'aquest lloc web, a través de les consultes i la sol·licitud d'informació on-line, és tractada amb la màxima confidencialitat. En aquests casos, la informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades, i no és utilitzada per a cap altra finalitat.   
Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web i, en particular, la sol·licitud d'informació a través dels diferents formularis, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d’aquests serveis, Ortemesa, SA necessita obtenir de l'usuari les dades que s'assenyalen en el formulari com a obligatòries per ser necessàries per a una correcta resposta. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.
Totes les dades personals es guarden en un fitxer declarat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals, degudament legalitzat i amb totes les mesures de seguretat requerides.
L'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals (LOPD) i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a l’adreça següent: Ortemesa, SA, C/ Bailèn, núm. 71 bis (08009) Barcelona o a través de l'adreça de correu electrònic: barcelona@ortemesa.es, tot això d'acord amb la LOPD. La sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.

3.2. Mesures de Seguretat
Ortemesa, SA ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, per tal d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

3.3. Ús de Cookies
Algunes de les pàgines del portal d’Ortemesa, SA disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l'idioma i el portal escollits, així com altres característiques o preferències de navegació de l'usuari en la primera sessió. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l'única funció és personalitzar la navegació de la forma abans expressada. La no acceptació d'aquestes cookies per part del seu navegador no impedeix l'accés al lloc.